Lediga jobb

_DSC5328.jpg
 
 

Mjölnare

BONDE SÖKER MJÖLNARE TILL MÖRBY GÅRD (SVARTÅ KVARN)

Mörby gård är ett ekologiskt lantbruk i hjärtat av Raseborg. Gårdens verksamhet består i huvudsak av spannmålsodling, köttproduktion och skogsbruk, där varje del har som målsättning att stöda varandra och skapa en hållbar helhet. Sedan 1995 har gården odlats ekologiskt, eftersom vi anser att det är det bästa sättet att inte bara nyttja, men även återskapa de naturresurser som i århundraden hört till gården. Genom gårdsbutiken har vi sedan 1991 haft möjlighet att skapa en värdefull kontakt till och utveckla våra produkter i nära samarbete med våra slutkonsumenter. Vi upplever att en nära relation genom hela kedjan från jord till bord gynnar alla parter och ökar förutsättningarna för att driva en miljömässigt, hälsomässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Vintern 2018 tog gården därför ett kliv framåt genom införskaffningen av Svartå Kvarn - en av Finlands äldsta valskvarnar, dit vi nu söker en engagerad mjölnare.

Till mjölnarens uppgifter hör att ansvara för kvarnens verksamhet, inklusive daglig produktion, underhåll och rapportering. Till uppgifterna hör även att ha kontakt med kvarnens kunder, ta emot beställningar och förbereda dem för leverans. Mjölnaren bör vara beredd att medverka på eventuella marknader eller evenemang, samt assistera på gården vid behov. Mjölnaren har också en viktig roll i att i nära samarbete med gårdens team utveckla kvarnens verksamhet och gårdens produktsortiment.

Vi söker dig som har en utbildning inom jordbruks-, spannmåls- eller livsmedelsbranschen och/ eller arbetserfarenhet av liknande jobb. Du bör vara intresserad av ekologisk och hållbar produktion genom hela kedjan, och ha specialkunskap i spannmål. Vi söker dig som är engagerad och gärna redan har ett intresse för kulturspannmål. Du tycker om att hålla dig uppdaterad om det senaste inom branschen och vill gärna lära dig mer. Du kommer att få en inskolning i kvarn hantverket, men vi förutsätter att du känner till mjölets egenskaper sen tidigare. Du har fysisk styrka och är beredd att ta i där det behövs. Du är redo att jobba både själv på kvarnen, och i nära samarbete med och som en viktig del av gårdens team. Största delen av gårdens arbete drivs på svenska, så att kunna svenska är en fördel men inte ett krav. Även andra språkkunskaper som finska, engelska och tyska är till fördel.

Vi erbjuder ett givande naturnära arbete i ett av Finlands vackraste kulturlandskap med möjlighet att vara med och utveckla en gård i en spännande bransch där tradition och innovation möts.

Anställningen är heltid och verkställs genast då vi hittat rätt person. Skicka din fritt formulerade ansökan samt löneanspråk till morby@morby.fi eller Anna Alm, Mörby gårds vägen 80, 10620 Ekenäs, senast den 14.9.2018.

 

Vid ytterligare frågor kontakta Anna Alm, 040-5646092